Naše kráľovstvo - Vykopana elektrina18/110
Vykopana elektrina