Naše kráľovstvo - Prvé zarovnanie pozemku 15/110
Prvé zarovnanie pozemku