Naše hniezdočko

30. nov 2011
Naše hniezdočko - nový pôdorys prízemia, ešte úprava miestosti 106 a 107 sa ešte predlžia o 2 m.

nový pôdorys prízemia, ešte úprava miestosti 106 a 107 sa ešte predlžia o 2 m.