Zaverecne prace absolventov Univerzity Pata a Mata - album trochu na zasmiatie, a vôbec nie pre inspiraciu!