Takí album spravím reku ďe ukážem najvačé chibi jaké som porobeu ňech tí kerí si ho kuknú sa móžu zamisleť.
Buďem mať radosť keď g tomu napíšeťe svoje rozumi.