1.4.2012- podpísaná kúpna zmluva
17.4.2012- máme LV
Nasledujú vybavovačky- vyňatie z pozem.fondu,geometrický plán, vecné bremeno od obce na prechod a prejazd...
2.7.2012- podaná žiadosť o stavebné povolenie
2.8.2012-stavebné konanie
3.8.2012- vydané stavebné povolenie, vytýčenie stavby
6.8.- ZAČÍNAME! kopeme základy
17.6.2013- sťahujeme sa :)