Trávnik sme siali začiatkom septembra. Bol krásny ale po druhom kosení začal takto žltnúť - schnúť.