Z vonkajšej strany domček hotový, začínajú práce vo vnútri.