12. okt 2010

Moniik - konecne par obrazkov Nasej Finskej pece - Protiprúdová 
ťažká akumulačná pec - pohľad zhora4/5
Protiprúdová ťažká akumulačná pec - pohľad zhora