Po skoro 3 rokoch, sme sa dostali ku dokončeniu kuchyne, pri sťahovaní a dávaní novej linky nám zle odmerali pracovnú dosku a kus chýbal, tak sme nedávali ani svetlá, ani zástenu, mali sme to provizórne urobené, potom došli financie, prišlo dieťa, nebol čas, až teraz sme ju konečne dokončili