Zatiaľ bez interiérových dverí
tento album som vytvorila preto, lebo ten pred tým bol nafotený mobilom a tento fotoaparátom a fotky sú reálnejšie