Náš byt, čo už máme

21. nov 2010
Náš byt, čo už máme - a WC

a WC