Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - ala baze so svetlom...

ala baze so svetlom...