Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - to je sablona na vrtanie dier v presnom uhle

to je sablona na vrtanie dier v presnom uhle