Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - SECKY ROHY, KUTY sa napenetruju!

SECKY ROHY, KUTY sa napenetruju!