Nulový dom bez komína... Som UFO?

1. sep 2017
Nulový dom bez komína... Som UFO? - uz funkcne!!!  quad core!

uz funkcne!!! quad core!