Inšpirácia pre čikovných, trpezlivych a bohatých, môžu si vytvoriť doma :-)
štýl Cosmati / cosmatesco
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cosmati
fotené kamerou v prítmí kostola