RD z roku 78... kompletná rekonštrukcia montáž strechy nová izolacia nobasil 40cm a zateplenie stien 2x7cm polystyrén. Pred rekonštrukciou mesacné naklady cca 140€ a po rekonštrukcii mesacne nklady 76€