Tento album venujem spomienke na človeka, vďaka ktorému vnímam ľudovú architektúru ako naše dedictvo, s ktorým by sme mali pracovať a rozvýjať ho aj v súčastnosti. Ďakujem, p. Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc., etnológ, mlynológ, vysokoškolský docent a zakladateľ Slovenskej mlynologickej spoločnosti.
Fotografie čerpám z knihy: Architektúra na Slovensku do polovice XIX. storočia, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1958
#dom #folklor #architektura