Vonku je lepšie ako vnútri 2021 - iberka29/50
iberka
  • dmaresovtoto je aké milé, skaly, iberka, holúbkovia 😉