Náš dom od začiatku výstavby až dodnes. Bungalov 667, prerobený podľa našich požiadaviek.