Riešime projekt nášho domu. Zatiaľ sme sa dopracovali k takémuto riešeniu. Čo vy na to?