Dom v Dolnej Strede - vstupná chodba117/664

vstupná chodba