Obvodové mury:..... 3.599,- € ( vč. příček & práce ve 2 ve volné dny)
Věnec:....................... 803,- € ( práce v 6lidech od rána do večera)
Komín:....................... 880,- € ( bez vložky - ve 2 o víkendu hotové)
Střecha:.................. 8.590,- € ( firma do 4dní hotové)
Okna ext:................. 7.440,- € ( za měsíc vyrobené)
Příčky:......................... 428,- € ( materiál)
Elektrika:................. 1.800,- € ( kable & práce)
Voda:........................1.609,- € ( práce & trubky & geberity)
Podlaha:.................. 3.135,- € ( zateplení & podle. top. & poter) nÍ