Zatiaľ sme vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. Tu sú všetky naše inšpirácie a alternatívy pri tvorbe projektovej dokumentácie.