Prikladam foto z roku 2010 - vymurana pivnica, a vizualizacia stavby.