V decembri 2006 sa konečne náš domček stal obývateľným.. nemáme ešte všetko dokončené, pomaly sa však dostávame do finálnej podoby.. tento rok plánujeme dokončiť fasádu a ešte nejaké terénne úpravy.. postupne budem pridávať aktuálne fotky..