Sen, ktorý sa volá náš domček

86
25. máj 2015
Sen, ktorý sa volá náš domček - Vizualizácia nášho budúceho domčeka.
2
Sen, ktorý sa volá náš domček - Vizualizácia. Ale určite nebude taký tmavý oblklada a oblúkové okná.
1
Sen, ktorý sa volá náš domček - Takže-miesto činu. Treba najprv vyčistiť. Marec 2014.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 4
Sen, ktorý sa volá náš domček - Skrývka humusu na osadenie stavby. Marec 2014.
1
Sen, ktorý sa volá náš domček - Máj 2014. Prišli tehly a preklady. Na troch kamiónoch.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Všetky tehly a preklady.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Rohy a výšky založené. Jún 2014.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Vápnovanie. Čestná funkcia.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Vyznačené základové pásy. Jún 2014.
1
Sen, ktorý sa volá náš domček - Výkop základových pásov.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Zhutnenie.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Uloženie pásoviny na znutnené základové pásy.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Betónovanie základových pásov.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Roxory do základových pásov.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Osadenie vodomernej šachty.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Prvý rad šalovacích tvárnic.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Druhý rad šalovacích tvárnic.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Kanál a voda pod základmi.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Základy na krb.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Príprava na zhutnenie základovej dosky.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Vybrovacia noha.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Zhutnený násyp pod základovou doskou.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Zašalovaná platňa. Uložené karysiete.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 25
Sen, ktorý sa volá náš domček - Prvý betón na platňu a sype.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 27
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 28
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 29
Sen, ktorý sa volá náš domček - Platňa hotová. 25.8.2014.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Založenie prvého radu tehál.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Prvý rad hotovo.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Ďalší rad.
Sen, ktorý sa volá náš domček - ..a ďalší rad..
Sen, ktorý sa volá náš domček - ..a ďalší rad...
Sen, ktorý sa volá náš domček - ..a konečne prichádzajú aj preklady.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Oceľ na armovanie železobetónového stropu.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 38
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 39
Sen, ktorý sa volá náš domček - Stĺpy hotové, čakajú na svoje preklady.
Sen, ktorý sa volá náš domček - V zadu sa robia stĺpy.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 42
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 43
Sen, ktorý sa volá náš domček - Začínajú sa ukladať stojky, trégre a špeciálne šalovacie doka-dosky.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Pripravené na ďalší betón.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 46
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 47
Sen, ktorý sa volá náš domček - Doka dosky položené. Ešte zašalovať.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 49
Sen, ktorý sa volá náš domček - Zašalovanie otvoru pre schody.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Detail na armovanie stropu.
2
Sen, ktorý sa volá náš domček - Hotovo.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Strop zabetónovaný.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Čerstvý strop.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Po vytvrdnutí stropu sme sa boli pozrieť.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Po odšalovaní stropu.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Vykladáme tehly na poschodie.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Tehly na poschodí.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Prvá tehla po poschodí založená.
Sen, ktorý sa volá náš domček - A idú ďalší rady.
Sen, ktorý sa volá náš domček - A ďalšíe stĺpy.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 62
Sen, ktorý sa volá náš domček - Ha, všetky zadné stĺpy stoja.
Sen, ktorý sa volá náš domček - A v predu stĺpy nestoja, ha.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Betónovanie venca.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Zabetónovaný veniec.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 67
Sen, ktorý sa volá náš domček - Prišlo drevo na krov.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Drevo na krov.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Najprv strop.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Na stropné dosky, doka dosky.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Stop hotový. teraz krov.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Krov začína.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 74
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 75
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 76
Sen, ktorý sa volá náš domček - Obrázok č. 77
Sen, ktorý sa volá náš domček - Bola som s bambulkami skontrólovať ako ide robota na krove.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Už máme aj komín. Zatiaľ bez napoleónskej striešky.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Dokončuje sa latovanie.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Prvý sneh na našej prekrásnej škridle.
2
Sen, ktorý sa volá náš domček - Prvá strecha-final verzion. Hurá, Hurá
Sen, ktorý sa volá náš domček - A je po zime. Ideme ďalej.
1
Sen, ktorý sa volá náš domček - Po zime začíname vo vnútri schodami.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Schody zaarmované.
Sen, ktorý sa volá náš domček - Schody s podestou, bez stupníc.
    Členom od 31. jan 2011
    0
    profil používateľa