Naša rekonštrukcia - po roku sme sa rozhodli zrušiť barový pult a spraviť nižší stôl z dýhy39/207
po roku sme sa rozhodli zrušiť barový pult a spraviť nižší stôl z dýhy