Naša rekonštrukcia - vybúraná vaňa67/207
vybúraná vaňa