Naša rekonštrukcia - pôvodné WC zamurované a vybúraný otvor cez kúpelňu46/207
pôvodné WC zamurované a vybúraný otvor cez kúpelňu