Naša rekonštrukcia - vchod do WC zamurovaný64/207
vchod do WC zamurovaný