Naša rekonštrukcia - ladená do hneda, keďže aj na schodisko sú v pláne drevené stupne v takej farbe56/207
ladená do hneda, keďže aj na schodisko sú v pláne drevené stupne v takej farbe