Naša rekonštrukcia - kladie sa podlaha52/207
kladie sa podlaha