Naša rekonštrukcia - ešte príde zástena sklenená a chýbajúce dvierka na horné skrinky30/207
ešte príde zástena sklenená a chýbajúce dvierka na horné skrinky