Naša rekonštrukcia - Vypratať, ostierkovať a ide sa maľovať :)27/207
Vypratať, ostierkovať a ide sa maľovať :)