Naša rekonštrukcia - čakáme na plynára, aby nám prehodil plynovú rúru26/207
čakáme na plynára, aby nám prehodil plynovú rúru