Naša rekonštrukcia - pôvodná bola maličká14/207
pôvodná bola maličká