Naša rekonštrukcia - po obývačke prišla na rad kuchyňa15/207
po obývačke prišla na rad kuchyňa