Naša rekonštrukcia - zbúraná priečka a vytrhaná podlaha5/207
zbúraná priečka a vytrhaná podlaha