Čo s tam, čo tam mam dať, čo tam urobiť, je to pristor v kuchyni.