1 marca 2009 bol rok čo sme sa rozhodli postaviť si našu chalúpku a 4 marca 2010 sa začínajú kopať základy,