začíname  Bungalov 1871😉 - už aby to drevo bolo na chalupe 😂25/50
už aby to drevo bolo na chalupe 😂