začíname  Bungalov 1871😉 - Takéto šalovanie  je radosť  .23/44
Takéto šalovanie je radosť .