začíname  Bungalov 1871😉 - Takéto šalovanie  je radosť  .23/50
Takéto šalovanie je radosť .