začíname  Bungalov 1871😉 - Domurované už len čakáme  na železo a hybaj ho viazať  armaturu 😉22/50
Domurované už len čakáme na železo a hybaj ho viazať armaturu 😉