začíname  Bungalov 1871😉 - platňu  máme hotovú 😉15/50
platňu máme hotovú 😉