začíname  Bungalov 1871😉 - platňu  máme hotovú 😉15/44
platňu máme hotovú 😉