Odporúčame: Mojasvadba.sk Modrykonik.sk Zahrada.sk Beremese.cz Modrastrecha.cz Mojdom.sk

Ako vybaviť stavebné povolenie Liptovský Mikuláš?...Od začiatku...

1. Nájsť vhodný pozemok, realitka, podpisanie zmluvy, peniaze na vinkulovaný účet, návrh na vklad, 66 eur - cez internet iba 33 eur - , počkať 30 dní, mať list vlastníctva, peniaze sa prevedú na účet realitky, pozemok náš aj s listom vlastníctva. Zavkladovaný 26. 04. 2013... takže stále čakáme....

2. Kým čakáme, podaná "Žiadosť o stavebné povolenie na obecný úrad - nakolko sa pozemok nachadza v extravilane obce, ci je v sulade s uzemnym planom obce - kópia katastralnej mapy, situacia domu, aj s prístupovou cestou", Zastupiteľstvo zasadá každé 2 mesiace. 

3. Podaná žiadosť na "SSE" energetiku - vyjadrenie k ochrannému pásmu ak tam máte stĺpy, a k bodom pripojenia - priložiť žiadosť na nete alebo v pobočke, kópia z mapky so zakresleným domčekom a príjazdovou cestou. (musia to byť samozrejme 2 žiadosti, v ktorých vyznačíte čo od nich chcete). Dávajú si načas - 30 dní... super.. poslané 17. 04. prišlo 16. 05 :))

4. Navštíviť stavebný úrad - ohľadom bližších informácii pre vybavenie stavebného povolenia, ktoré trvá zo zákona 30 dní - čo treba, kde treba zájsť, čo vybaviť aby sa to urýchlilo - v katastrálnom území Liptovský Mikuláš je potrebné aj s prílohami:

 • list vlastníctva, 2x kolok - originál
 • snímka z katastrálnej mapy - originál
 • 3x projektová dokumentácia obsahuje - stavebnú časť - statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvod (môže, nemusí), elektrická prípojka, vodovodná prípojka (ak bude studňa aj to), kanalizačná prípojka (ak bude žumpa aj to), projekt požiarnej ochrany, tepelnotechnické posúdenie stavby
 • kanalizácia + vodárne (žiadosť z netu - vyjadrenie k projektu stavby + doložiť projektovú dokumentáciu + LV) - vodárne LM
 • prehlásenie stavebného dozoru
 • stanovisko SPP - plynáreň (nemusím, lebo plyn v obci nie je)( žiadosť z netu + LV originál + snímka z KN originál + projekt plynofikácie)
 • ak bude studňa - vyjadrenie obce (vlastná žiadosť)
 • Obvodný úrad životného prostredia - stanovisko - ochrana prírody a odpady, (vzor na webe + doložiť projektovú dokumentáciu - voda, kanalizácia, situácie, kópia LV, kópia z katastrálnej mapy, ) -  životné prostredie LM (vyjadria sa k stavebnému, územnému konaniu - ak je to v extraviláne obce, k odpadom, životnému prostrediu, vode, kanalizácii)
 • Vyňatie z pôdneho fondu - žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu - (v LM oproti katastru) - (žiadosť + LV originál + snímka z KN kópia + situácia osadenia stavby a technicko-sprievodne informácie + BPEJ-bonita pôdy - toto robí kataster + potvrdenie od obce  či je pozemok v súlade s územným plánom, vyjadrenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania, vyjadrenie od životného prostredia - ochrana prírody a krajiny, žiadosť bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy + 33 € kolok)
 • stanovisko SSE - ZA (žiadosť o vyjadrenie k stavebnému povoleniu - z netu, LV + snímka z katastrálnej mapy originál+ projekt elektriky) - ale ešte predtým je dobre si dať spraviť žiadosť o bod napojenia!
 • ak komín + krb (malý zdroj znečistenia) - vyjadrenie obce (vlastná žiadosť+ doložiť projektovú dokumentáciu)
 • vjazd na pozemok: 
 • 1) ak je to štátna cesta - Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie - tam vám dá žiadosť a je potrebné ísť na - stanovisko správy ciest - v LM pri želenici; projekt vjazdu - kde je osadená cesta - priečny a pozdĺžny rez, ; vyjadrenie od policajného okresného inšpektorátu; list vlastníctva kópia, vyjadrenie mesta/obce, katastrálna mapa kópia;  - keď budú všetky papiere isť opäť so žiadosťou na Obvodný úrad (v meste historická budova) a tam zaplatiť správny poplatok 30 eur kolok, a čakať, a dajú vám vyjadrenie. 
 • 2) ak je to obecná vedľajšia cesta - stačí vyjadrenie starostu na vjazd na pozemok z obecnej komunikácie (najlepšie je, ak je to asfaltová cesta, ak nie je - že starosta sa zaručí že tam asfalt bude potiahnutý)
 • poplatok obci za stavbu
 • nepýtali od - telekomunikácii, orange, t-com, o2, štátna vodná správa, stredoslovenská vodárenská spoločnosť, slovenský vodohospodársky podnik

5. Medzitým navštíviť projektanta, upresniť si termín dokončenia projektu, konzultovať, konzultovať. 

Naša návšteva - 10. 05 - 3D pohľad, úpravy, vytlačil pôdorys, ešte sme si upravili to, čo sa nám nepáčilo.

16. 05 ďalšie, posledné úpravy - projekt sa začína kresliť.

6.  Opäť, kým čakáme na LV, ako pomôct k projektu: telefonát na vodárne/kanalizácia LM (veľmi ochotná pani, veľmi ochotný pán - zodpovedali na moje nadčasové otázky) - vyjadrenie k bodu napojenia (poslala som pánovi email s plánom mapy z KM a čislom parcely) - poslal pohľad na vodovod a kanalizáci iba o 1 deň neskôr. Veľmi ochotný!

Ako ďalší bod do vodární bude - žiadosť o vyjadrenie k stavbe (na nete formulár) - kde treba priložiť projektovú dokumentáciu - vody a kanalizácie; nakoniec žiadosť o pripojenie - keď bude domček stáť.

7. Čakáme na projekt - elektriny, vody, kanalizácie, situácie osadenia (aby to išlo ako prvé na schválenie) - hlavne tá elektrika - lebo opäť ďalších 30 dní.

8. Presne po 30 dňoch prišlo vyjadrenie od SSE-D k bodu pripojenia a ochrannému pásmu...

9. Už len 8 dní čakáme na list vlastníctva, aby sme sa pohli konečne ďalej...

10. Už len 5 dní čakáme na list vlastníctva..

11. 3 dni...

12. 1 deň...

13. Príprava papierov do elektrární:http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/sluzby_zakaznikom/doma...

a) žiadosť o vyjadrenie pre územné rozhodnutie/stavebné povolenie (PD len prípojka, katastrálna mapa- osadenie domu, predošlé vyjdrenie - k bodu pripojenia)

b) žiadosť o pripojovaciu zmluvu + elektrické vykurovanie + vyjadrenie k navýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity na existujúcom odbernom ieste (vyjadrenie k bodu pripojenia, zaplatiť pripojovací poplatok (neviem koľko), kópia LV)

14. Príprava papierov do vodární: http://www.lvsas.sk/index.php?page=infoservis_tlacivaaformulare&menuleft=infoservis&menu=10

a) žiadosť o vyjadrenie k stavbe (žiadosť z netu + PD + poplatok na recepcii)

15.Oficialne máme LV - presne po viac ako 30 dňoch - 35 dní... opäť byrokracia a rýchlosť našich úradov...

16. Žiadosť na obecný úrad - povolenie k stavbe, či je v súlade s plánom obce, príjazdová cesta,.. odnesené.. výsledok by mal byť okolo 21.6 (dnes je 31.5)

17. Môjho projektanta nebudem vôbec odporúčať. Prešli skoro 2 mesiace projekt nikde. Dali sme mu ultimátum 2 tyždne.

18. 17. 6 odnesená žiadosť na vodárne (žiadosť o vyjadrenie k projektu) - 7 dní

Pridané 14. máj 2013  •  Páči sa mi to
kika1441  
Pridané 14. máj 2013