Spoločnosť Xella pre Vás pripravuje balíček služieb pod názvom Energetické poradenstvo Ytong. V rámci tohto balíčka môžete za veľmi výhodných podmienok využiť:

poradenstvo ako postaviť dom tak, aby sa dostal do želanej energetickej triedy;
energetický audit alebo komplexné teplotechnické a energetické zhodnotenie budovy;
posúdenie hotovej stavby termovíznou kamerou;
Energetický Certifikát Budovy.

Pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy je Energetický Certifikát Budov v zmysle zákona povinná príloha ku kolaudačnému konaniu. To znamená, že každý, kto chce začať budovu užívať, ho musí mať.