Moje trápenie 16x10 - začal som so štítom , strecha meškáááá83/260
začal som so štítom , strecha meškáááá