Moje trápenie 16x10 - vnútorný rozmer 1350x1050x190054/260
vnútorný rozmer 1350x1050x1900